yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence | 2008-04-18 07:00:00