yz photoblog | a forgotten photoblog | Sitting On The Skilift | 2010-01-25 00:00:00