yz photoblog | a forgotten photoblog | Sperlonga stairs | 2008-08-13 07:00:00